Вы здесь

Искусство: Метаморфозы и дискурсы

Искусство: Метаморфозы и дискурсы

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Громадське обʾєднання «Кращий художник / The best artist»

Міжнародна наукова конференція

Мистецтво: Метаморфози та дискурси / Art: Metamorphoses and Discourses

 

ПРОГРАМА
9–10 вересня 2021 року
Київ

 

УДК 7.06"19/20"
ББК 85я43
П 78

Програма Міжнародної наукової конференції «Мистецтво: метаморфози і дискурси» / „Art: metamorphoses and discourses“ (9–10 вересня 2021 р., м. Київ, НАКККіМ). Київ: 2021. с.

Програму укладено на підставі заявок учасників Міжнародної наукової конференції «Мистецтво: метаморфози і дискурси» / „Art: metamorphoses and discourses“, організаторами якої є кафедра мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та Громадське обʾєднання «Кращий художник». Конференція відбудеться 9–10 вересня 2021 р. у м. Києві.

© НАКККіМ, 2021
© ГО «Кращий художник», 2021
© Book cover Malevich Geghamyan Zhadeyko, 2021

ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МИСТЕЦТВО: МЕТАМОРФОЗИ І ДИСКУРСИ» / „ART: METAMORPHOSES AND DISCOURSES“

Співголови

Василь Чернець

доктор філософії, професор, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії наук Вищої школи України, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Олександр Федорук

доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Члени оргкомітету:

Олексій Роготченко

доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України

Олексій Жадейко

голова правління Асоціації мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, куратор проекту

Володимир Козюк

народний художник України, голова Громадської організації «Кращий художник»

Ірина Міщенко

кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Ірина Солярська-Комарчук

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться у приміщенні НАКККіМ (Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради)

9 ВЕРЕСНЯ

10.30–11.00 – реєстрація учасників конференції

11.00–14.00 – пленарне засідання

14.00–14.45 – кава-брейк

14.45–17.00 – пленарне засідання

10 ВЕРЕСНЯ

10.00–13.00 – пленарне засідання

13.00–13.30 – кава-брейк

13.30–15.00 – пленарне засідання

Регламент виступів:

доповідь – 25 хв.

виступ – 5 хв.

 

9 ВЕРЕСНЯ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.00–14.00

(корп. 15, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради)

Модератор

ІРИНА МІЩЕНКО

Секретар

ІРИНА СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК

 

Вітальне слово:

ВАСИЛЬ ЧЕРНЕЦЬ

ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії наук Вищої школи України

 

РОСТИСЛАВ КАРАНДЄЄВ

Перший заступник міністра культури та інформаційної політики України

 

ОЛЕКСІЙ РОГОТЧЕНКО

доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України

 

ВОЛОДИМИР КОЗЮК

народний художник України, голова Громадської організації «Кращий художник»

 

ОКСАНА ПОВЯКЕЛЬ

мистецтвознавець, генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України

 

Пленарні виступи:

Перетворити глядача цілковито на актора (оптико-оповідання)

ОЛІВЕР ДЕ КАЙРОН

художник, куратор виставки Contemporary Art Manifestation в Porte d'Auteuil Paris, Франція

Постмодернізм і нонконформізм: паралелі та часові парадокси

ОРЕСТ ГОЛУБЕЦЬ

доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, Україна

Казимир Малевич

ІВОНА МАЛЕВИЧ

кураторка мистецьких проектів, засновниця “SUPREMUS NEUVEAU”, представниця родини Казимира Малевича, Німеччина

Держава і мистецька спадщина

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРУК

доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

До історії розвитку мистецтвознавства Харкова революційної доби (1917–1921 роки)

ЮРІЙ ТЕЛЯЧИЙ

доктор історичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Владимир Букія

РОБЕРТ ХАРРІС РОТШИЛЬД

колекціонер, історик мистецтва, мистецтвознавець, США

Українське мистецтво ХХ–ХХІ століття: національний досвід та міжнародний контекст

ГАЛИНА СКЛЯРЕНКО

кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу образотворчого та декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ, Україна

 

9 ВЕРЕСНЯ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.45–17.00

(корп. 15, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради)

Модератор

ІРИНА МІЩЕНКО

Секретар

ІРИНА СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК

 

Сергій Дождь «Орієнтація на нову духовність». Про співвідношення реальних та ментальних просторів

БАЦОН БРОК

теоретик мистецтва, арт-критик, професор естетики, Німеччина

До аналізу соцреалістичної спадщини

ОЛЕКСІЙ РОГОТЧЕНКО

доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Україна

Мистецтво та віра: художник як суб'єкт опору всьому

ТЕЙМУР ДАІМІ

художник, кінорежисер, філософ, Азербайджан

Визначення ціни продажу твору мистецтва на аукціонах через рейтинг автора

СТЕПАН МАКСИМОВ

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Феномен медіамистецтва в контексті сучасної візуальної культури

ВІКТОРІЯ ГОЛОВЕЙ

докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри культурології, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Українське малярство першої третини ХХ століття в науковому дискурсі: національний аспект

МАРИНА ЮР

кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, Україна

Ґрунти живописних творів ХХ–ХХІ століть: аналіз, дослідження, можливості датування

ОЛЕНА АНДРІАНОВА

кандидатка хімічних наук, мистецтвознавець-експертка, директорка Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ», Україна

СВІТЛАНА БІСКУЛОВА

кандидатка хімічних наук, провідна наукова співробітниця Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ», Україна

Художній нонконформізм Закарпаття 1960–1980 років: інтелектуальний досвід та особистості

ОКСАНА ГАВРОШ

кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв, Україна

НАТАЛІЯ РЕБРИК

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, проректорка Закарпатської академії мистецтв

Варіації постмодернізму у мистецтві Чернівців

ІРИНА МІЩЕНКО

кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

 

10 ВЕРЕСНЯ

ПʾЯТНИЦЯ

10.00–13.00

(корп. 15, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради)

Модератор

ІРИНА СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК

Секретар

АННА АЛІШЕР

 

Ключові тенденції та витоки авторської міфології в пейзажному жанрі Ігоря Мельничука

ІВАННА ПАВЕЛЬЧУК

докторка мистецтвознавства, доцентка, завідувачка кафедри інтер’єру Національного авіаційного університету, Україна

Театральний костюм авангарду крізь призму формального методу

ІРИНА НЕСЕН

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, докторантка, Україна

Особливості цивільно-правовового регулювання обігу рухомих культурних цінностей

БОГДАН КРИВОЛАПОВ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Якісний склад обраних живописних робіт Валерія Гегамяна

ОКСАНА ЦИГАНОК

аспірантка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

ОЛЕНА АСАУЛОВА

старша наукова співробітниця Національного науково-дослідного реставраційного центру України, Україна

У пошуках антропного принципу: мистецькі практики Матвія Вайсберга

ІРИНА СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК

кандидатка філософських наук, доцентка, вчителька Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

Важливі аспекти вивчення ритму в конструктивістських теоріях кіно 1920-их років

ЛАРИСА НАУМОВА

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Україна

 

10 ВЕРЕСНЯ

ПʾЯТНИЦЯ

13.30–15.00

(корп. 15, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради)

Модератор

ІРИНА СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК

Секретар

АННА АЛІШЕР

 

Поп-арт зображення та характеристики дизайну і асиміляція сучасних тенденцій дизайну

НАТАЛІЯ ЧУПРИНА

докторка мистецтвознавства, професорка кафедри художнього проектування костюма Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

ОЛЕНА КОЛОСНІЧЕНКО

докторка мистецтвознавства, професорка кафедри художнього проектування костюма Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Мистецтво в Україні: питання сенсів, термінів та форм

МИХАЙЛО ПРИЙМИЧ

доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв, Україна

Діалогічність народної традиції і авторської інтерпретації у сучасній весільній моді

ТЕТЯНА КРОТОВА

докторка мистецтвознавства, професорка кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

КАЛИНА ПАШКЕВИЧ

докторка технічних наук, професорка кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Мистецтво сценографії в аспекті візуальної культури

АННА АЛІШЕР

аспірантка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Особливості реставрації графіки українських архітекторів ХХ століття на прикладі проєкту Павла Альошина

МАРІЯ БОРИСЕНКО

художниця-реставраторка, старша викладачка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

Творчість Валерія Гегамяна в контексті художньої критики Києва

ОЛЕСЯ СОБКОВИЧ

мистецтвознавець, Україна

 

15.00 – Прийняття ухвали конференції

Фоторепортаж

 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #229916893
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1216030187
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1701066646
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1648884695
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1374521827
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #2026228877
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #2143346218
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1232393283
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1779206947
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1766058180
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1285668460
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #685505725
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1833924877
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #241166195
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1495240276
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1644602825
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #143012983
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1884269902
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #897432756
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1015650365
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #2120643056
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1941636770
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #336813476
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #106363009
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1094700662
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #340507378
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1302936308
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1276804035
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #395533173
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1629999097
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #349872532
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1710286074
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1507771219
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1509265360
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #351205097
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #186866829
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1037731743
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #506018481
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1801040478
 • Мистецтво: Метаморфози та дискурси 2021 #1182976823