You are here

The best artist in the field of contemporary art, Abstraction and Sciarsism. Voting results

Кращий художник в області сучасного мистецтва, абстракції і сайарсизму. Підсумки голосування

Voting is over, the final counting of the jury members votes is completed

At the final stage of the competition, the best in the nominations will be determined, according to the areas of art:

 • Grand Prix "The Best Artist in Contemporary Art, Abstractionism and Sciarsism"
 • Nominations "International Awards "The Best Artist in Contemporary Art, Abstractionism and Sciarsism"
 • Nominations "National Awards "The Best Artist in Contemporary Art, Abstractionism and Sciarsism"
 • Valeriy (Valik) Geghamyan Independent Award

The points given by the jury members and the votes that the artists received on the FB page.

Artists who crossed the 100-point mark reached the final.

Artists who have scored more than 50 points will be invited to the catalogue and to the exhibition.

Results

 • Oksana Mas 481
 • Ulrike Bolenz 329
 • Kateryna Biletina 329
 • Olivier de Cayron 321
 • Vladyslav Volosenko 290
 • Chi-Shaotin 288
 • Mehmet Babat 286
 • Oleksander Brittsev 258
 • Victor Popov 245
 • Talgat Tleuzhanov 242
 • Eugenia Bozhko 230
 • Vitaly Slastianikov 227
 • Olha Kiselyova 220
 • Olexandra Fedoruk 218
 • Neal Tolunsky 210
 • Victoria Nikolaeva 206
 • Troy Khasiev 204
 • Zakir Sabirov 196
 • Karen Agamyan 189
 • Eric Lesigne 189
 • Upendranath T. R. 177
 • J. Molenaar 177
 • Jaremi Picz 175
 • Zhanibek Suyunbekov 169
 • Julia Winter 172
 • Franco Viola 171
 • Marina Vashchenko 170
 • Kolesnikov / Denisov 168
 • Alina Khrapchynska 166
 • Vasily Kafanov 156
 • Teimour Daimi 154
 • Olga Tsibulya 153
 • Erm Wohol 145
 • Nellie Kirman 145
 • Elena Iosilevich - Seroff 143
 • Karina Voloshko 141
 • Natalia Koren Kropf 141
 • Beka Bolkvadze 141
 • Dmytro Kravets 141
 • ID Sousia 138
 • Mally Khorasantchi 134
 • Louis Schlumberger 132
 • Vladimir Lutsyk 227
 • Konstantin Rohotchenko 126
 • Olha Sabadin 125
 • Georgy Bolkvadze 125
 • Agata Kaluzhevska 122
 • Maryna Dobrovolska 121
 • Lesya Ulybina 120
 • Jean-Philippe Deugnier 118
 • Jeanne Grack 220
 • Arnold Ananicz 119
 • Andriy Volkov 116
 • Marianna Brukmann 116
 • Valery Kuznetsov 114
 • Nikolina Kovalenko 111
 • Vasilia Aripova 109
 • Miroslav Capovčák 104
 • Borovska / Gorin 102
 • Clemens Beungkun Sou 102
 • Halina Vasilieva 102
 • Luka Beselia 102
 • Olexander Roy-Furduy 89
 • Yuriy Dikov 86
 • Olena Molozanov 84
 • Masha Krivopishina 82
 • Adamina Schneider 74
 • Ines Berlin 72
 • Kateryna Savtchenko 70
 • Eugene Semenov 82
 • Oksana Lavriv 68
 • Eugene Shapovalov 64
 • Oles Badio 52
 • Philip Chornobrov 51
 • Oleg Vynnyk 49
 • Maria Melkomukova 48
 • Elena Colambet 47
 • Nikita Dmitrenko 40
 • Natalia Borsuk 37
 • Hermes Zygott 37
 • Nomeda Chiurlionite 33
 • Serhiy Maksymchuk 31
 • Maria Kozyrenko 23
 • Kyrylo Dubovyk 17
 • Iryna Fedorenko 14
 • Tetyana Kovalenko 3
Voting: 
0
Your rating: None
0
No votes yet