You are here

Competitive Works

Олександр Гречановський 2020 #592025716

Oleksandr I. Grechanovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 87.2683
4.88377
Євген Черняковський 2020 #1108262176

Yevhen Chernyakovsky (Ukraine, Odesa) · 2020

Rating: 83.4174
4.913905
Олег Васянович 2020 #1761769160

Oleg Vasyanovych (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 82.4803
4.96212
Валентина Колтановська 2020 #1874211195

Valentyna V. Koltanovska (Ukraine, Vinnytsia) · 2020

Rating: 82.3647
4.821655
Аліса Оніпченко 2020 #1738127375

Alisa Onipchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 80.9179
4.94979
Олеся Рибченко 2020 #1899486783
Художник Олеся Рибченко

Olesya G. Rybchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 80.4401
4.869565
Сергій Черняковський 2020 #1035755711

Sergiy Chernyakovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 80.0682
4.89916
Марта Пітчук 2020 #1485034134

Martha O. Pitchuk (Ukraine, Ivano-Frankivsk) · 2020

Rating: 79.3434
4.99029
Дмитро Кравець 2020 #514795709
Художник Дмитро Кравець

Dmytro Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 78.3772
4.73913
Lyubov Povoroznyk 2020 #1315704518

Lyubov V. Povoroznyk (Ukraine, Ternopil) · 2020

Rating: 77.654
4.92386
Ярослав Милосердний 2020 #905987380

Yaroslav M. Myloserdny (Ukraine, Zhovti Vody) · 2020

Rating: 77.1671
4.907215
Анна Сушарник-Кравець 2020 #1872564864

Anna Susharnyk-Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 75.6245
4.78283