You are here

Competitive Works

Олександр Гречановський 2020 #592025716

Oleksandr I. Grechanovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 87.009
4.882485
Євген Черняковський 2020 #1108262176

Yevhen Chernyakovsky (Ukraine, Odesa) · 2020

Rating: 83.2767
4.920265
Олег Васянович 2020 #1761769160

Oleg Vasyanovych (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 82.1474
4.965515
Валентина Колтановська 2020 #1874211195

Valentyna V. Koltanovska (Ukraine, Vinnytsia) · 2020

Rating: 82.0692
4.820515
Аліса Оніпченко 2020 #1738127375

Alisa Onipchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 80.6615
4.94979
Олеся Рибченко 2020 #1899486783
Художник Олеся Рибченко

Olesya G. Rybchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 80.1931
4.869565
Сергій Черняковський 2020 #1035755711

Sergiy Chernyakovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 79.6737
4.898305
Марта Пітчук 2020 #1485034134

Martha O. Pitchuk (Ukraine, Ivano-Frankivsk) · 2020

Rating: 78.8934
4.990195
Дмитро Кравець 2020 #514795709
Художник Дмитро Кравець

Dmytro Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 78.1222
4.73913
Lyubov Povoroznyk 2020 #1315704518

Lyubov V. Povoroznyk (Ukraine, Ternopil) · 2020

Rating: 77.0795
4.92268
Ярослав Милосердний 2020 #905987380

Yaroslav M. Myloserdny (Ukraine, Zhovti Vody) · 2020

Rating: 76.7589
4.906735
Анна Сушарник-Кравець 2020 #1872564864

Anna Susharnyk-Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 75.1912
4.785715