You are here

Competitive Works

Олександр Гречановський 2020 #592025716

Oleksandr I. Grechanovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 85.5079
4.87364
Євген Черняковський 2020 #1108262176

Yevhen Chernyakovsky (Ukraine, Odesa) · 2020

Rating: 81.0779
4.894735
Валентина Колтановська 2020 #1874211195

Valentyna V. Koltanovska (Ukraine, Vinnytsia) · 2020

Rating: 80.1992
4.80696
Олег Васянович 2020 #1761769160

Oleg Vasyanovych (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 79.8866
4.932585
Аліса Оніпченко 2020 #1738127375

Alisa Onipchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 78.4741
4.933885
Олеся Рибченко 2020 #1899486783
Художник Олеся Рибченко

Olesya G. Rybchenko (Ukraine, Kyiv) · 2020

Rating: 77.9572
4.840465
Сергій Черняковський 2020 #1035755711

Sergiy Chernyakovsky (Ukraine, Odessa) · 2020

Rating: 77.536
4.882845
Марта Пітчук 2020 #1485034134

Martha O. Pitchuk (Ukraine, Ivano-Frankivsk) · 2020

Rating: 76.6629
4.971155
Дмитро Кравець 2020 #514795709
Художник Дмитро Кравець

Dmytro Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 76.2646
4.727625
Lyubov Povoroznyk 2020 #1315704518

Lyubov V. Povoroznyk (Ukraine, Ternopil) · 2020

Rating: 75.0466
4.89552
Ярослав Милосердний 2020 #905987380

Yaroslav M. Myloserdny (Ukraine, Zhovti Vody) · 2020

Rating: 74.3596
4.863635
Анна Сушарник-Кравець 2020 #1872564864

Anna Susharnyk-Kravets (Ukraine, Kamenets-Podilskyi) · 2020

Rating: 73.3257
4.767325